Pomoc Za Kreditne Kupce

Želimo da Vam u okviru ovog teksta damo tačne instrukcije radi što boljeg razumevanja procesa za dobijanje stambenog kredita. Vi želite novi stan, ali imate dosta toga da završite i nakon što se odlučite koju nekretninu ćete kupiti.

Bitno je da znate obaveze koje Vam slede i da sebe preventivno zaštitite.

Morate znati da kupovina na kredit ne predstavlja jednostavan proces. Danas su zaista u manjini ljudi koji daju gotovinu za ceo iznos stana, većina su upravo kreditni kupci.

Prvi korak koji Vam sledi je da pogledate sve ponude banaka i kakvi su to uslovi koji Vam se nude.

Kada konkureciju svedete na sebi povoljne onda se kreće u igru sa referntima banaka sa kojima pokušavate da se dogovorite oko daljih finesa koje utiču na cenu Vaše rate koja Vam sledi narednih godina svakog meseca.

Danas će Vam dosta njih toplo preporučiti agenta za nekretnine što se u dosta slučejeva zaista pokazuje kao dobra odluka ukoliko nemate vremena da čitate sitna slova i sam zakon.

Za Vas je najbtnije da ste nakon odabira nekretnine kreditno sposobni i da ispunjavate uslove za dalji proces pregovaranja sa bankom. Najbitniji uslov je da ste u radnom odnosu, minimun 6 meseci, na neodređeno. Bitno da nemate ispod 20 i preko 70 godina.

Ono sto sledi je ucešće koje morate da isplatite i iznosi 20% od visine kreditne sume za Vaš novi stan.

Banke gledaju da otvorite račun kod njih ukoliko već nemate i time dobijate kasnije bolje uslove za kreditiranje.

Sama karta za ulazak u proces za kredit je da odete u Kreditni biro, uzmete izveštaj čija je cena oko 250 RSD i ako nemate kredite i kreditne kartice takoreći pouzdani ste, nakon toga je Vaš prvi korak završen za apliciranje stambenog kredita.

Neophodna paprirologija je zaista kompleksna i evo šta obuhvata:

  1. Overen zahtev za kredit
  2. Fotokopija lične karte
  3. Predugovor o kupovini nekretnine
  4. Dokaz o vlasništvu nad nekretninom ukoliko se nad njom uspostavlja hipoteka
  5. Procena sudskog veštaka za oblast građevinarstva
  6. Rešenje veštaka o upisu u registar sudskih veštaka
  7. Fotokopija LK založenog dužnika i supružnika
  8. Za novi stan je neophodna i građevinska dozvola i prijava početka radova

Nakon prikupljenih papira sledi da procenitelj izađe na teren, cena je oko 12.000 RSD, pogleda stan koji želite da kupite. Većinom banke imaju svoje procenitelje pa tu možete da uštedite.

U prilogu Vam dajemo kratku kalkulaciju primera kredita:

Vrednost stana: 50.000,00 €

Ucesce: 10.000,00 € (20%)

Administrativni trošak: 1.200 €

NKS godišnje: 2,95% + 6 meseci EURIBOR (zavisi od banke)

EKS godišnje: 4,09% (zavisi od banke)

Rok otplate: 25 godina

Rata: 185€

Savetujemo Vas da obavezno osiguate kredit kod Nacionalne korporacije. Nije obavezno, ali ukoliko ovo ne uradite sledi Vam veća kamata. Ukoliko hoćete da kredit osigurate kod Nacionalne korporacije, potrebno je da podnesete zahtev za kredit direktno u banci koje imaju ugovor sa NKOSK. Procedura je jako laka, a banka koja je klijent NKOSK podnosi zahtev za osiguranje i dadatnu dokumentaciju. Ukoliko ste dostavili kompletnu dokumetaciju i uz to da je banka ispoštovala što je do nje, proces traje oko 5 dana. Proces od podnošenja zahteva za kredit u banci do isplate traje oko 20 tak dana.

Nakon što Vam banka i NKOSK odobre kredit sledi potpisivanje Ugovora sa bankom o stambenom kreditu. Dobijate založenu izjavu koju Vaš prodavac mora da overi kod notara i to je Vaš trošak.

Najčešće se istovremeno sa overom založene izjave i ugovorom sve predaje u Katastar za upis hipoteke stana. Pod  uslovom da je nepokretnost uknjižena to je zeleno svetlo banci za puštanje novca na račun prodavca uz prisustvo ovlašćenog lica, a u slučaju neuknjiženih se čeka rešenje o upisu hipoteke i to traje oko 7 dana.

Proces putanja novca kupcu traje oko dva radna dana i on ga odmah prebacuje na račun prodavca koji mu daje ključ stana i time je proces završen.